Blog Antka

Amarantowy blog


21
Au
Rolnictwo
21.08.2015 11:13

Rolnictwo w Polsce staje się coraz bardziej nowoczesne. Wielka w tym zasługa funduszy unijnych, przy pomocy których rolnicy są w stanie zmieniać własne gospodarstwa rolne. Oczywiście, jak to zwykle bywa, nie wszyscy wykorzystują ten potencjał i wiele jest jeszcze u nas gospodarstw, w których tych zmian nie widać. Tymczasem te gospodarstwa, których gospodarze wykorzystują każde możliwe środki, ażeby zmieniać swoje dobra, pokazują jak bardzo technologia rolnicza poszła naprzód. Nowoczesne ciągniki rolnicze naszpikowane są nowoczesną techniką, która znacząco pomaga w uprawie roli. Także maszyny rolnicze mogą być wyposażone w komputery, które umożliwiają na niesłychanie dokładną uprawę ziemi. Oprócz tego maszyny rolnicze, których części eksploatują się w czasie prac polowych, takie jak: pługi, brony, kultywatory czy agregaty, wytwarzane są z coraz to bardziej odpornych surowców, dzięki czemu koszt uprawy, w przeliczeniu na hektar, jest coraz mniejszy. Na dodatek rekompensuje to częściowo nieznacznie wyższą cenę zakupu nowoczesnej maszyny rolniczej, gdyż późniejsze koszty eksploatacji zwracają ten wydatek z nawiązką. Ma to tym większe znaczenie, że gospodarstwa, które inwestują we własny progres technologiczny, inwestują też w zwiększanie swego areału upraw. Dzięki temu maszyny, które nie kosztują przecież niewiele, mogą być wykorzystane w stu procentach. A jeżeli gospodarstwo prowadzi nie tylko produkcję roślinną, ale również produkcję zwierzęcą, to paleta maszyn rolniczych, które są stosowane istotnie rośnie. Ogromną rolę odgrywają wówczas ładowarki teleskopowe, które niezmiernie ułatwiają wszelkie prace przy zwierzętach.

Sudety
Bieganie

Comments

Make your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!